Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
CENTRUM KULTURALNO-KONFERENCYJNE W DOŁHOBYCZOWIE

Regulamin

Czcionka:

REGULAMIN BIBLIOTEKI

1. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wszyscy.

2. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.

3. Przy zapisie do biblioteki zgłaszający powinien:

a.) okazać dowód osobisty.

b.) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu podpisem.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiada rodzic lub opiekun prawny.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, pracy lub szkoły.

6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z wypożyczalni.

7. W wypożyczalni panuje zakaz palenia tytoniu.

8. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 5 książek na okres 4 tygodni.

9. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

10. Bibliotekarz może zażądać zwrotu książki przed ustalonym terminem.

11. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w wyborze literatury oraz korzystania z katalogów.

12. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza rewersem w miarę możliwości z wypożyczeń między bibliotecznych.

13. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza, jemu także zwraca wypożyczone książki.

14. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad termin, otrzymuje upomnienie.

15. Jeśli mimo upomnienia odmawia zwrotu książki, Biblioteka dochodzi swych praw zgodnie z przepisami.

16. Za pobrane opłaty czytelnik otrzymuje potwierdzenie.

17. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książki, zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

18. Dopuszcza się możliwość zwrotu za zagubioną książkę innej przydatnej dla Biblioteki.

19. Czytelnik niestosujący się do Regulaminu Biblioteki może być pozbawiony korzystania z niej.

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE:

- za upomnienie 5 zł

- za zagubioną książkę: można odkupić taką samą lub jej podobną

- za przetrzymanie (ponad miesiąc) obowiązuje opłata 0,20 zł za każdy dzień zwłoki.

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny