Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
CENTRUM KULTURALNO-KONFERENCYJNE W DOŁHOBYCZOWIE

Nasza historia

Czcionka:

Gminny Ośrodek Kultury w Dołhobyczowie został powołany 01.06.1983 roku. Pierwszymi pracownikami zostali: p. Małgorzata Wilk (obecnie Kostrzewa) – dyrektor, p. Mirosław Kleszczewski – kierownik administracyjny, p. Zofia Rosołowska – instruktor plastyki, p. Elżbieta Huczek – sprzątaczka. Na początku roku 1984 z pracy odchodzi p. Małgorzata Wilk, a nowym dyrektorem zostaje p. Mieczysław Tymczuk. Dochodzą też nowi pracownicy: p. Wiesław Skiba – muzyk i p. Zdzisław Pasieka – instruktor kulturalny. Wszyscy w pracy są nowicjuszami. W tamtych latach na terenie gminy działało 12 klubów, „Ruch” i „Rolnika” i na tym potencjale oparte były początki naszej placówki. Dzięki funduszowi socjalnemu (taki istniał w zakładach pracy, a było wiele – 12 PGR-ów, GS, SKR, BS, szkół) było organizowanych wiele imprez kulturalnych z udziałem gwiazd polskiej estrady. Przez naszą scenę przewinęli się tacy artyści jak: W. Siemion, M. Fogg, M. Grechuta, Kapela Czerniakowska”, Krakowskie Andrusy”. Dzięki Wojewódzkiemu Domowi Kultury i kursom jakie organizował, pracownicy poszerzali wiedzę w dziedzinie upowszechniania kultury, zdobywając przy tym nowe specjalności. Bardzo dobrze rozwijała się współpraca ze szkołami z terenu gminy Dołhobyczów. Nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Okręgowym, Biurem Wystaw Artystycznych, Galerią Sztuki Współczesnej w Zamościu, Hrubieszowskim Domem Kultury. Po krótkiej przerwie swoją działalność wznawia zespół śpiewaczy „Nadbużanki” z Gołębia. Dzięki inicjatywie p. Zofii Kot powstaje Klub Seniora, a przy nim zespół śpiewaczy „Seniorzy” prężnie działający do chwili obecnej. Od września 1986 roku nowym dyrektorem zostaje p. Zdzisław Pasieka, w tym też roku powstaje nowy zespół śpiewaczy założony przez p. Alinę Kuśmierczyk w Żabczu. Przełom lat 80/90 spowodował pewien zastój w działalności kulturalnej. Na fali przemian ustrojowych zlikwidowano centralny fundusz rozwoju kultury, upadły „Kluby Ruch” i „Kluby Rolnika”, zlikwidowano PGR-y i wiele instytucji popadło w ruinę. Gminny Ośrodek Kultury połączono z Biblioteką Publiczną w Dołhobyczowie. Utworzono nowy twór o nazwie Ośrodek Kultury Samorządowej, który w 1993 roku zmieniono na Samorządowy Ośrodek Kultury. Lata dziewięćdziesiąte to nowe wyzwania i nowe zadania stojące przed połączoną już placówką, w skład której wchodzą Biblioteka Publiczna w Dołhobyczowie i dwie jej filie, w Przewodowie i w Hulczu. W bibliotece w Dołhobyczowie pracują p. Amelia Różyk i p. Halina Tomasik, natomiast w Przewodowie p. Zofia Zając, a w Hulczu p. Halina Góra. Współpraca na linii GOK – Biblioteka układa się bardzo dobrze. Wspólnie organizowanych jest wiele imprez kulturalnych na terenie całej gminy. Dzięki inicjatywie p. Zofii Zając przy bibliotece w Przewodowie powstaje grupa teatralna, która w ostatnich latach przyjęła nazwę „Urwisy”. W roku 1996 znowu z inicjatywy p. Zofii Kot powstaje następny zespół śpiewaczy o nazwie „Wrzos”, a w roku 1999 kolejny zespół „Witkowianie” z Witkowa, który po trzech latach zawiesił działalność. W 1996 roku przychodzi do pracy p. Stefania Jakubczak jako księgowa i p. Waldemar Kondraciuk jako muzyk. W roku 1999 następuje kolejna reorganizacja w administracji samorządowej w kraju. Powstają powiaty, nowe duże województwa. Nie sprzyja to rozwojowi kultury na niższych szczeblach. Urywa się wiele kontaktów i dobrej współpracy. Jednak nadal organizujemy imprezy lokalne takie jak festyny, dożynki, kontynuujemy obchody świąt państwowych, bierzemy udział w konkursach, przeglądach, turniejach – odnosząc liczne sukcesy. Z końcem roku 2004 z pracy odchodzi p. Zdzisław Pasieka. Obowiązki p. o. dyrektora przyjmuje p. Zofia Rosołowska i pełni je do końca września 2007 roku. W 2007 roku powstaje nowy prężny zespół śpiewaczy „Kresowianki” z Żabcza, który jest kontynuatorem tradycji poprzedniego zespołu. Od 01 października 2007 roku na stanowisko kierownika powraca p. Zdzisław Pasieka. Mijający czas – to czas wytężonej pracy wszystkich pracowników naszej placówki, tych na etatach jak i tych na umowach zlecenie. Organizujemy imprezy kulturalne na terenie gminy, uroczystości państwowe, nasze zespoły biorą udział w wielu przeglądach, festiwalach, konkursach zdobywając wiele cennych nagród i czołowych miejsc. Wspólnie z bibliotekami organizujemy konkursy dla dzieci i młodzieży współpracując ze szkołami z terenu gminy. W czerwcu 2011 roku, po 24 latach pracy ze stanowiska dyrektora GOK odchodzi na emeryturę p. Zdzisław Pasieka, a osobą pełniącą obowiązki zostaje p. Halina Góra. Odchodzi również na emeryturę p. Elżbieta Huczek, a na jej miejsce przychodzi p. Jolanta Śmiałko. W roku 2011 powstaje zespół „Pogranicze” z Przewodowa. Ośrodek Kultury nadal podtrzymuje i przekazuje kolejnym pokoleniom dorobek kulturalny regionu, chcemy ocalić od zapomnienia związki znakomitego pisarza Bolesława Prusa z miejscowością Żabcze – organizując wspólnie z sołectwem Żabcze cykl imprez pt. „Śladami B. Prusa”. W bibliotece w Dołhobyczowie zorganizowane zostaje seminarium dla bibliotekarzy z powiatu hrubieszowskiego poświęcone 200 rocznicy urodzin F. Chopina i 180 rocznicy pobytu artysty na ziemi hrubieszowskiej. Imprezy cykliczne, które organizowaliśmy jak: Święto Fasoli w Horoszczycach, Dożynki Gminne, Biesiada Wiejska, Święto Pieczonego Ziemniaka, Kresowe Spotkania Młodych w Hulczu, Gminne Konkursy o wartościach tradycyjnych jak Palma i Pisanka, Wieniec Dożynkowy, pozostaną nadal w naszym kalendarzu imprez. Staraliśmy się współpracować nie tylko ze szkołami, ale i sołectwami, Kołami Gospodyń Wiejskich i ze Stowarzyszeniami. Za przykład może posłużyć „Spotkanie z kolędą” w Horoszczycach, 45-lecie KGW Gołębie. Nasze zespoły śpiewacze reprezentowały gminę na licznych konkursach i przeglądach zdobywając tam nagrody i wyróżnienia. Na terenie naszej gminy wystąpili tacy artyści jak: Szymon Wydra, Andrzej Rosiewicz, Zespół „Łzy”, Jurij Tokar, Agata Werner, kabaret „Koń polski”. Dzięki Stowarzyszeniu „Pogranicze” z Dołhobyczowa mieliśmy możliwość rozszerzyć naszą ofertę kulturalną do innych miejscowości jak Oszczów i Witków. Otrzymaliśmy dofinansowanie do pięciu imprez. Dzieci mogły korzystać z darmowego Parku Rozrywki, wszyscy z darmowej grochówki, jak również pokaz sztucznych ogni był finansowany z tego projektu. Do kalendarza imprez dołączyliśmy Koncert Pieśni Pasyjnej, zabawy andrzejkowe dla dzieci i dorosłych, choinka dla dzieci i bal sylwestrowy. Nowym pracownikiem na stanowisku animatora kultury zoatała p Agata Kryszczuk, która swoim zakresem działań zwiększyła ofertę dla dzieci i młodzieży o zajęcia taneczne i warsztaty kreatywności. Na początku 2016 roku po 40 latach pracy na zasłużoną emeryturę odchodzi p Zofia Rosołowska - instruktor plastyk. Staramy się być instytucją nowoczesną i otwartą dla każdego – kto wyraża jakąkolwiek chęć spędzania wolnego czasu. Proponujemy czynny udział w warsztatach, zajęciach z zakresu plastyki, muzyki i tańca. 30 października 2013 roku zmieniliśmy nazwę na Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie.

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny